NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

Een prachtige verdieping, verbreding en verfijning van de Practitioners opleiding. De fantastische 'ontdekkingsreis' door ons brein gaat hier verder! De thema's die aan de orde komen zijn naast het leren en ervaren van nieuwe NLP-technieken, het herkennen en erkennen en veranderen van kernpatronen en overtuigingen, inzicht in de werking en de structuur van emoties en metaprogramma's. Er wordt veel gewerkt met overtuigingen en criteria die immers al je gedrag aansturen. Dat betekent dat we op een hoger (en dus dieper) niveau met de logische niveaus werken.  

Begeleiding
Wij (trainer en mentoren van JBL trainingen) begeleiden je gedurende jouw persoonlijke ontwikkeltraject. NLP is daarin het middel, niet het doel. Onze kijk op persoonlijke groei en ontwikkeling gaat verder dan NLP alleen en daarom gebruiken wij verschillende andere inzichten, ervaringen en modellen om jouw ontwikkeling te begeleiden. Dat betekent dat je tijdens de opleiding ook kennis zult maken met inzichten die wij hebben opgedaan van en uit o.a. Ericksoniaanse hypnose, schaduwintegratie, systemisch werken/Familieopstellingen, Covey leiderschapstrainingen, Organic Scorecard,Walking In Your Shoes

Certificaat
Om de NLP Master Practitioner training te volgen is het noodzakelijk een NLP Practitioner certificaat te hebben behaald. Het NLP Master Practitioner certificaat is goedgekeurd door de NVNLP. 

Visie en werkwijze
Wij leren door dus jij ook en nieuwe inzichten worden steeds toegevoegd aan deze opleiding, waarom zouden we het tenslotte niet met je delen?
NLP is het middel en niet het doel. Wij gaan de verbinding met je aan op de reis in jouw persoonlijke ontwikkeling en zullen alles binnen ons vermogen doen om je te faciliteren. Wij kiezen ervoor om de opleiding te geven op een zeer fijne locaties, waar je weliswaar even voor moet reizen maar waar jij je snel thuis zult voelen en waar alle elementen aanwezig zijn om jezelf te ontwikkelen en je kwaliteiten te ont-dekken. Milonga is een heerlijke plek. We houden ervan om in kleine groepen te trainen en waarborgen jouw persoonlijke aandacht. 

Inhoud

Na de opleiding tot NLP Practitioner is de NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap opleiding een prachtig en bijzonder effectief vervolg. De training gaat verder waar de Practitioner is opgehouden, gaat vooral over de niveaus 'waarden & overtuigingen, identiteit en missie" en is daarmee een nóg steviger impuls aan jouw persoonlijke ontwikkeltraject. Jouw persoonlijke proces staat centraal. 

Krachtige Elementen
In de opleiding vind je krachtige elementen zoals NLP-technieken, Ericksoniaanse hypnose, schaduwintegratie, systemisch werken, Walking In Your Shoes, Organic Scorecard, etc. Samen met de kennis, ervaring, humor en het enthousiasme van de JBL-trainers maakt dat de NLP Master Practitioner tot een verhelderende ervaring. Een leerzame en uitdagende volgende stap in jouw ontwikkeling! Welke onderdelen kun je tijdens de NLP Master Practitioner opleiding verwachten?

Metaprogramma's
Metaprogramma's zijn mentale, perceptuele programma's voor het filteren en organiseren van informatie. Deze metaprogramma's (eigenlijk de software van ons brein, of ons sturingsmodel) bepalen waar wij onze aandacht op richten. Ze bepalen de interpretatie en beoordeling van al onze ervaringen. Ze beïnvloeden op onbewust niveau en vormen op die manier de spelregels voor ons denken en voelen. Het is van grote waarde om deze metaprogramma's te leren herkennen en erkennen (ze zijn uniek van jou!). Veel NLP-technieken en veranderingsprocessen hebben directe invloed op onze metaprogramma's!

Kerntransformatie
Transformeer gedrag door op dieper onbewust niveau, bij de kern, de verandering aan te brengen. Dit proces is een unieke ervaring met je eigen bron.

Tijdlijnen
Een verdere verdieping in de werking van tijdlijnen. Tijdlijnen geven inzicht in hoe jij jouw ervaringen uit het verleden hebt georganiseerd en opgeslagen en hoe deze ervaringen en de betekenis die jij er aan bent gaan geven, in je dagelijks leven vaak onbewust een belangrijke rol blijven spelen. Met behulp van de tijdlijn heb je veel mogelijkheden om veranderingen door te voeren.

Emoties
Een emotie is een reactie op de manier waarop wij onze waarnemingen interpreteren, dus de betekenis die wij er, vaak onbewust, aan geven. Je emoties vertellen je op die manier veel over jouw unieke model van de wereld. Eén van de manieren om met je emoties om te gaan is door te begrijpen hoe emotionele reacties in elkaar zitten en hoe jouw model van de wereld er uit ziet. Het model van de vier elementen is prachtig zichtbaar in de keuzemogelijkheden die je gaat ontwikkelen met betrekking tot emoties:

  • herkennen van de emotie, o.a. door inzicht in jouw model van de wereld
  • erkennen van de emotie: de emotie is van jou en ook uniek van jou, afkomstig vanuit jouw eigen interne representatiesysteem
  • expressie: structuur van de emotie en van de mogelijk nieuwe keuze die je wilt maken
  • loslaten: interventies toepassen om de nieuwe keuze te gaan toepassen

Logische niveaus
Ook hier gaat het om een verdieping en verbreding van het werken met de Logische Niveaus. Tijdens de Practitioner opleiding heb je daarmee natuurlijk al ervaring opgedaan. In ons functioneren als mens onderscheiden we zes niveaus waarop onze ervaringen zich afspelen. Inzicht in de samenhang tussen de diverse niveaus en bewuster functioneren op de verschillende niveaus geeft je vele mogelijkheden tot en met maken van rijkere keuzes. We zullen ook meer aandacht geven aan de niveaus van identiteit en missie.

Criteria/overtuigingen en transformatie
Criteria en overtuigingen vormen één van de zes levels van de logische niveaus. Vanwege de hoge impact van overtuigingen (ook wel beliefs genoemd) gaan we hier apart en uitgebreid aandacht aan besteden. Overtuigingen geven betekenis aan onze ervaringen en motiveren ons handelen bewust en vooral ook onbewust. Anders gezegd: al je gedrag is een logisch gevolg van je overtuigingen. Je leert ontdekken welke overtuigingen je belemmeren en welke je ondersteunen. Ook leer je krachtige processen en interventietechnieken om overtuigingen op te sporen en te transformeren.

Waarden
Jouw waarden zijn de grootste onbewuste sturende factoren in je leven. Overtuigingen zijn gegroepeerd rondom waarden die voor jou belangrijk zijn. De herkenning en erkenning van de werking van deze waarden geeft een enorme verrijking van het leren kennen van jezelf. Uiteraard wordt ook duidelijk in welke vorm/structuur je aan deze waarden uiting geeft en welke acties ze genereren in jouw leven. We werken onder andere met de criteria-spin, één van de krachtigste inzichtmodellen van NLP!

Modelleren
NLP is ooit ontstaan vanuit het modelleren: het gericht observeren en reproduceren van het succesvolle functioneren (denken, voelen en handelen) van anderen. Het is een vorm van versneld leren. Veel van de NLP technieken zijn in het modelleren toepasbaar. Tijdens de Master Practitioner opleiding doorloop je een individuele modelling opdracht om het door jou gekozen, specifiek succesvol doelvermogen van iemand in kaart te brengen en de structuur daarvan toe te passen op jezelf.
Uniek voor JBL trainingen is dat we ook modelleren via de methode Walking In Your Shoes. Ida is een van de eerst opgeleide Facilitators van deze methode in Nederland. 

Strategiën
We gaan het werken met strategieën verfijnen door onder meer het toepassen van submodaliteiten en metaprogramma's. Door strategieën te leren zien en aanpassen kom je achter ‘het verschil dat het verschil maakt'.

Onderhandelen en bemiddelen
We hebben het hier vooral over intrapersoonlijk onderhandelen: de communicatie met en tussen verschillende deelpersoonlijkheden. Uiteraard is het aangeleerde ook interpersoonlijk toepasbaar. Het werken met delen (ook al in de practitioner toegepast) zal in de Master Practitioner vooral op identiteitniveau plaatsvinden.

Vierde generatie NLP en systemisch werken
In onze NLP Master Practitioner opleiding vind je vierde generatie NLP methoden. Vierde generatie NLP maakt gebruik van alle aanwezige kennis in het 'veld'. In het verlengde daarvan passen we systemisch werken (familieopstellingen en structuuropstellingen) en Walking In Your Shoes toe om jouw ontwikkelproces te verdiepen.

De Organic Scorecard als ondersteuning in je ontwikkelweg  
Je krijgt de kans om een Organic Scorecard van Transmind in te vullen en een individuele terugkoppeling te ontvangen van Ida Baas, bij voorkeur voor aanvang van de Master Practitioner. De Organic Scorecard meet het bewustzijn en het geeft inzicht in de wijze waarop iemands gedrag ontstaat. Het maakt je (onbewuste) verlangen helder en laat ook zien welke strategie je in het dagelijks leven hanteert die contraproductie op dit verlangen werkt. In een Organic Scorecard komt het onbewuste innerlijke verhaal dat iemand te vertellen heeft naar boven en kunnen de diepliggende oorzaken van gedrag zichtbaar gemaakt worden. Gezien het transformatieve karakter van de processen binnen de NLP Master Practitioner vind ik de Organic Scorecard een prachtige ondersteuning. 
Voor meer informatie zie de website van Transmind.  

En nog veel meer...
Je hebt in het kort kunnen lezen over de krachtige tools en principes waarmee we in de cursus aan het werk gaan. Wil je je na het volgen van de opleiding tot NLP Practitioner ontwikkelen tot NLP meester en wil je een verdieping in je persoonlijke ontwikkeling? Dan is de NLP Master Practitioner opleiding de beste keuze!

Data
Trainer: Ida Baas
 
De opleiding NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap is verdeeld in 4 blokken. Tijdens deze blokken wordt ook een deel van de avonden gebruikt voor het programma. 
Bij ons is iedereen welkom. Bij vragen (ook over het reizen) neem dan graag contact met ons op. 
 
Data 11e NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap (M11) inschrijven mogelijk 
Aankomst op dinsdagavond, start training op woensdagochtend 9:00 uur.
Blok 1: woensdag 12 april om 9:00 uur tot en met zaterdag 15 april 2023 om 13:00 uur
Blok 2: woensdag 21 juni om 9:00 uur tot en met zaterdag 24 juni 2023 om 13:00 uur
Blok 3: woensdag 11 oktober om 9:00 uur tot en met zaterdag 14 oktober 2023 om 13:00 uur
Blok 4: woensdag 17 januari om 9:00 uur tot en met zaterdag 20 januari 2024 om 13:00 uur
Individuele terugkoppeling van de Organic Scorecard: in Deventer, wordt in overleg ingepland.
Certificatiedag: van 10:00 uur tot 17:00 uur in Deventer, wordt nog ingepland
 
 
Data 10e NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap (M10) (Vol, inschrijven niet meer mogelijk) 
Aankomst op dinsdagavond, start training op woensdagochtend 9:30 uur. 
Blok 1: woe 9 februari om 9:30 uur* tot en met zat 12 februari 2022 om 13:00 uur
Blok 2: woe 20 april om 9:30 uur* uur tot en met zat 23 april 2022 om 13:00 uur
Blok 3: woe 15 juni om 9:30 uur* tot en met zat 18 juni 2022 om 13:00 uur
Blok 4: woe 28 september om 9:30 uur* tot en met zat 1 oktober 2022 om 13:00 uur
*Je bent in Milonga elk blok al op dinsdagavond vanaf 18:00 uur welkom (incl. diner) maar je kunt ook na je werk vertrekken en later op de avond aankomen. 
Individuele terugkoppeling van de Organic Scorecard: in Deventer, wordt ingepland.
Certificeringsdag: van 10:00 uur tot 17:00 uur in Deventer, wordt nog ingepland. 
 
 

Plaats 
Ook in de locatie maken wij graag het verschil. We willen dat de omgeving jou ondersteunt in je ontwikkelproces. We kiezen er daarom voor om de deelnemers uit te nodigen een stukje over de grens te gaan. Ongeveer 20 minuten onder de Belgische grens in de Franse uitlopers van de Ardennen ligt de heerlijke plek:
Milonga
Le Coq Banni, 02140 Jeantes, Frankrijk. Tel: 0033 323 988 559.
Neem een kijkje op de website van Milonga.

Gastheer Fons van Lieshout doet er alles aan om je een gastvrije en veilige plek te bieden. 
Milonga is gehuisvest in een twee verdiepingen tellend landhuis aan de rand van het bos in het gehucht Le Coq Banni in Noord Frankrijk, net over de Belgische grens. Het is een kleine 3 uur rijden vanuit Breda. Het landschap met zijn heuvels en dalen ligt in de uitlopers van de Ardennen, de Thiérache. Carpoolen is te regelen.

De certificatiedag en het individuele terugkoppelingsgesprek van de Organic Scorecard vinden plaats in Deventer. 

OVERIGE INFORMATIE OVER DE NLP MASTER PRACTITIONER BIJ JBL TRAININGEN

Leerdoelen:
- versterken van persoonlijke groei;
- bewustwording van waarden en overtuigingen, identiteit en missie;
- in staat zijn overtuigingen te transformeren om meer keuzemogelijkheden te hebben;
- jezelf en andere mensen ondersteunen in hun veranderproces;
- het vermogen om je doelen te behalen;
- het vermogen om doelvermogens te modelleren;
- nog meer in contact staan met je onderbewuste;
- meer inzicht in jezelf en in anderen.

Programma
Zie hiervoor de informatie die is gegeven onder inhoud.

Toelatingseisen
Minimaal MBO/HBO denkniveau en in het bezit zijn van een NLP Practitioner certificaat door een bij de NVNLP aangesloten instituut.

Tijdsbeslag van de opleiding
- Minimaal 135 contacturen verdeeld over 4 blokken van 4 dagen incl. avonden.
- Looptijd van de opleiding 6 tot 8 maanden
- De benodigde uren voor zelfstudie, intervisie, oefenen en modelleren wordt geschat op ongeveer 80 uur.

Materiaal
Bij de opleiding is inbegrepen een syllabus waarin zowel de methodiek, technieken, processen en oefeningen beschreven staan.

Certificering
De NLP Master Practitioner opleiding wordt afgesloten met een praktijkopdracht waarin aantoonbaar de integratie van zowel de theorie als de praktijk aanwezig is. Ook behoort het uitvoering van een modelleeropdracht tot het proces van certificeren.
Tijdens de praktijkoefeningen gedurende de opleiding word je steeds begeleid en voorzien van feedback op je leerproces door de trainer(s) en mentoren.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat:
- ben je in het bezit van een NLP Practitioner certificaat;
- ben je 90% van de contacturen aanwezig geweest;
- heb je minimaal een dagdeel per blok, buiten de blokken om, deelgenomen aan een oefen/intervisiegroep;
- heb je de modelleeropdracht succesvol afgerond en gepresenteerd;
- heb je respect voor de modellen van de wereld van anderen.
JBL trainingen is voor haar NLP opleiding aangesloten bij de NVNLP en derhalve draagt het certificaat het keurmerk van de NVNLP. Na certificering heb je de mogelijkheid om je aan te slutien bij de NVNLP.
Prijs

Kosten van de opleiding
Kosten voor de totale opleiding in 2023 (M11), inclusief alle materialen, inclusief Organic Scorecard en individuele terugkoppeling: € 3197
De opleiding bestrijkt 38 dagdelen in 4 blokken van elk 4 dagen en een certificatiedag, het invullen van een Organic Scorecard en een individuele terugkoppeling. Kijk voor meer informatie over de Organic Scorecard bij Inhoud.
 
Betalingsmogelijkheden
€ 3197 uiterlijk twee weken voor aanvang opleiding.
€ 300 bij inschrijving en vervolgens via maandelijkse overboeking € 293 in 9 maandelijkse termijnen, vanaf de eerste dag van de maand van de start van de opleiding (€ 33 extra voor administratiekosten vanwege termijnbetalingen). Mocht je een andere betalingsregeling willen, neem dan even contact met ons op. 
Na het insturen van het inschrijfformulier ontvang je van ons een bevestiging en de factuur.
 
Verblijfkosten
Kosten van het verblijf in Milonga, Le Coq Banni, Noord-Frankrijk (ong. 3 uur rijden vanaf Breda):
2-persoonskamer (een kamer delen) € 270 per blok van 4 dagen en 4 nachten.  
1-persoonskamer (indien beschikbaar) € 345 per blok van 4 dagen en 4 nachten. 
Deze prijs is inclusief alle maaltijden, wijn/bier of fris bij het diner en de hele dag koffie en thee, fruit en vruchtensappen.
Je kunt de verblijfkosten in 1 keer of per blok betalen. Dit is aan te geven op het inschrijfformulier.

Vragen over onze opleidingen en workshops? Neem dan contact met ons op:

06-29 54 58 32

ida@jblt.nl