NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

Wil je ontdekken wat je werkelijk wilt in het leven?
Zie je ook uit naar leiden vanuit eigen kracht?
Het leiden van jouw leven, zoals je dat wenst, het leiden van anderen of leiding geven aan jouw persoonlijke ambitie in het leven?
Ben je benieuwd hoe je het vertrouwen in jezelf nog verder kan vergroten of heb je de wens steviger in je schoenen te staan of je communicatie met anderen te verbeteren? Wil je je passend en duidelijk uitspreken en je grenzen zowel verleggen als aan kunnen geven? Of wil je op je intuïtie leren vertrouwen? Of zou je misschien een betere balans in je leven willen vinden; tussen aandacht en zorg voor anderen en die voor jezelf? Of wil je een balans aanbrengen tussen werk en privé?

Als één van deze wensen op jouw lijstje staat, en ook als je graag je inzicht vergroot in jouw denken, in jouw goede en ook minder goede gewoontes en wilt komen tot wat wél werkt voor jou: dan past een NLP Practitioner opleiding van JBL trainingen goed bij jou.

Deze opleiding is een waardevolle investering in je eigen hand-leiding en (daarmee) in het inzicht in die van anderen. JBL trainingen biedt met deze NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap Opleiding structuur om inzicht in processen en patronen te krijgen en meer eigen keuzemogelijkheden te ontwikkelen en meer jezelf te zijn. 

Krachtige impuls
De NLP Practitioner opleiding geeft een krachtige impuls aan jouw ontwikkeling: als mens en (dus ook) als professional. De krachtige combinatie van NLP-technieken, opstellingenwerk, Covey, The Work en verschillende andere inzichten zorgen voor een effectieve training en een mooie waardevolle ervaring. Voeg daar de kennis, de ervaring, het enthousiasme, de empathie en de humor van JBL-trainers aan toe en je hebt een unieke NLP opleiding die leerzaam, prettig, persoonlijk én uitdagend is. En die véél meer is dan je vooraf kán verwachten. 

NLP en Persoonlijk Leiderschap
Bij JBL trainingen krijg je veel meer dan NLP alleen. We ondersteunen graag de ontwikkeling van jouw persoonlijk leiderschap. De '7 eigenschappen van effectief leiderschap' (Stephen Covey) en 'The Work' van Byron Katie zullen integraal onderdeel zijn van het programma.  

Effectiever kiezen
Met je kennis en ervaring met NLP, zal je merken dat je nog effectiever je eigen keuzemogelijkheden creëert. Je leert om jouw vermogens en talenten in te zetten op het moment dat jij dat wilt. Daarmee kan je bereiken wat voor jou belangrijk is: of het nu gaat om doelgerichte communicatie, verandering van je gedrag, emoties of overtuigingen: na het volgen van de NLP-training heb je alle instrumenten in huis om je leven effectief in positieve zin te beïnvloeden en bewuste, vaak andere keuzes te maken. 

Omgeving die ondersteunt
Met een gevarieerde, uitdagende en diepgaande inhoud van onze NLP opleiding, kiezen wij een omgeving die daar op aansluit én die jou in je leer- en ontwikkelproces ondersteunt; een 'holding environment'. Dat betekent dus geen zalencomplex of kantoorgebouw. Wél een unieke locatie met veel rust en privacy met goede voorzieningen, waar de omgeving en de mensen die ons verzorgen aansluiten bij de inhoud van wat we doen: natuurlijk en kleurrijk. Zo garanderen wij kwaliteit en maken wij een mooi verschil. De NLP trainingen worden gegeven op Milonga. Kijk alvast even op hun website! Milonga

Officiële certificering
De NLP Practitioner opleiding bestaat uit verschillende onderdelen die in vier blokken worden gegeven. Na het afronden van de opleiding ben je officieel gecertificeerd NLP Practitioner. En ook een mooie ervaring rijker. Je kunt daarna door met de NLP Master-Practitioner.
Wij zijn aangesloten bij de NVNLP (Nederlandse Vereniging van NLP) en de certificaten dragen het waarborg van de NVNLP. Ook staan we ingeschreven in het register van CRKBO waardoor we voor de NLP opleidingen BTW vrijgesteld zijn.

 

Inhoud

De opleiding NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap is een verhelderende ervaring met een veelzijdig en uitdagend programma. Een ontdekkingsreis naar het mooiste reisdoel ter wereld: jezelf! Voor wie zichzelf in positieve zin wil ontwikkelen is deze training een prachtige eerste stap. Welke onderdelen kun je tijdens de opleiding verwachten? In onderstaande tekst gaan we uitgebreider in op alle onderdelen van NLP.

Algemene informatie
Neuro Linguïstisch Programmeren is een communicatie- en veranderingsmethodiek die gebruik maakt van de onbewuste processen.

Functies van het onbewuste
Het onbewuste is krachtig en stuurt ons grotendeels aan. Inzicht in je onbewuste geeft je veel mogelijkheden tot andere keuzes. Door NLP en alle andere methoden die we toepassen leer je weer meer in contact te komen en gebruik te maken van alle mogelijkheden die je onbewust al hebt.

NLP communicatiemodel
Het NLP Communicatiemodel geeft inzicht in de manier waarop we prikkels van buitenaf waarnemen, intern verwerken en ons gedrag daar op afstemmen. Daarbij wordt informatie gefilterd, vervormd en gegeneraliseerd. Het model toont aan dat ieder mens een unieke waarneming van de wereld heeft.

Basic assumptions
Basic assumptions van NLP zijn de basisovertuigingen die aan NLP ten grondslag liggen. Ze zijn zinvol en effectief gebleken. Kennis van deze basic assumptions is krachtig: het schept een positieve kijk op jezelf, anderen en de wereld om je heen.

Covey: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap 
Welke eigenschappen maken je meer leider over jezelf? We hebben in onze lange praktijkervaring gemerkt dat de 7 eigenschappen, uit het boek van Stephen Covey, en NLP elkaar versterken. In de training zullen we de 7 eigenschappen behandelen en ervaren.  

Rapport
Maak écht contact met mensen en je zult zien dat je op een veel intensiever en effectiever niveau communiceert!
- Vertrouwen, begrip en respect zonder oordeel
- Herkennen van taalpatronen
- Inzicht in het model van de wereld van jezelf en dat van de ander
- Waarnemen van non-verbale communicatie

Effectieve communicatie
Niets heeft betekenis behalve de betekenis die jij er zélf aan geeft. Welke effectieve communicatietechnieken leer je?
- Representatiesystemen
- Chunking
- Metamodel (taalpatronen)
- Miltonmodel (taalpatronen voor het onderbewuste)

Patronen
Ervaringen in je leven hebben een structuur met verschillende elementen: visuele, auditieve, kinesthetische, olfactorische en gustatieve. Verander je de eigenschappen of de samenhang tussen die elementen, dan kun je patronen doorbreken en gedachten, emoties en gedrag veranderen.

Representatiesystemen
We nemen waar met onze zintuigen en gebruiken die ook weer om ze opnieuw voor onszelf op te roepen. De manier waarop we dat doen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) worden duidelijk door onze woordkeuze (‘predikaten') en de oogbewegingen die we daarbij maken. Hiermee wordt duidelijk op welke manier iemand ervaringen opnieuw oproept en informatie verwerkt.

Submodaliteiten
Submodaliteiten zijn de fijnere details die structuur geven aan de manier waarop we waarnemen. Is het beeld dat je in je herinnering oproept helder of vaag? Klinkt het geluid hard of zacht? Is de geur scherp of fris? Als we die submodaliteiten veranderen, veranderen we de betekenis ervan en vervolgens onze innerlijke reactie. Dat is de basis voor veranderingsprocessen.

Grenzen
Het op een natuurlijke en speelse manier ervaren van je grenzen. Het stelt je in staat om in contact te komen met de ander en in je eigen kracht te blijven.

Hulpbronnen
Een belangrijke basic assumption van NLP is: mensen beschikken over de hulpbronnen (innerlijke vermogens) om hun doelen te bereiken. Hulpbronnen kun je je eigen maken en leren aan te spreken om vanuit je innerlijke kracht te werken aan je outcome/doel.

Doelen en waarden realiseren
Iedereen streeft doelen na. Maar hoe ga je die nou écht bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? En wat houdt je tegen? NLP zegt: als mens heb je alle noodzakelijke hulpbronnen al in je. JBL trainingen reikt je de mogelijkheden aan om je persoonlijke hulpbronnen te gebruiken om je doelen te realiseren en echt tot de juiste acties te komen.

Metamodel
Taal bepaalt niet wat je denkt, maar brengt je gedachten over. Er is veel dat de communicatie tussen mensen verstoort. Denk aan vage uitspraken, weglatingen, generalisaties, vervormingen... Het Metamodel maakt communicatie duidelijker en effectiever. Bovendien geeft het snel inzicht in (vaak onbewuste) patronen.

Logische niveaus
Je krijgt stapsgewijs inzicht in de diverse niveaus waarop je ervaringen zich afspelen. Het model van de logische niveaus is een zeer krachtig instrument om zowel informatie te verzamelen als keuzemogelijkheden te vergroten en transformaties te laten plaatsvinden.

Overtuigingen en 'The Work' 
Een overtuiging is een vaak gedachte gedachte die je zo vaak hebt gedacht dat je bent gaan denken dat het waar is. Dat is onze werkdefinitie van een overtuiging. De methode 'The Work' van Byton Katie geeft een diepgaand inzicht in je overtuigingen, de werking ervan en het effect wanneer je deze overtuiging kunt loslaten. 

Transformatieprocessen en interventietechnieken: leiderschap
We bieden tal van processen en technieken waarmee je meer inzicht krijgt in jezelf, in anderen en in de manier waarop jij jouw model van de wereld hebt opgebouwd. Je leert over je automatische en onbewuste reacties en patronen. Bovendien gaat het verder dan inzicht alleen, omdat je leert om jouw vermogens ook te gebruiken. Je gebruikt ze onder meer om ongewilde reacties en gedragingen te veranderen op een positieve manier, zodat je keuzemogelijkheden creëert. Deze processen en technieken zijn onder meer:

- Strategieën: welke weg bewandel je (onbewust) om tot een bepaald resultaat te komen; hoe kun je aansluiten bij de strategie van een ander
- Associatie en dissociatie
- Ankering: het bewust toepassen van signalen om een innerlijke staat/stemming op te roepen
- Herkaderen: het veranderen van de betekenis en dus de impact van een ervaring
- Change personal history: het doorbreken van oude patronen
- Delen/aspecten: het opsporen van tegenstrijdigheden in jezelf en deze in harmonie brengen
- Allergieproces
- Angst en Fobie technieken
- Fysiologie van excellentie
- Tijdlijnen: werken met ervaringen en inzichten in verleden, heden en toekomst
- Metaforen

Data en info

Opleiding NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

Trainer:Ida Baas
 
Opbouw 
De opleiding is verdeeld in vier blokken van vier dagen.  
De locatie (Milonga) is echt super! Eenvoud, rust, ruimte, vrijheid en heerlijk eten. Je bent er echt helemaal uit en de plek ondersteunt jouw leer- en ontwikkelproces. 
 
Bij ons is iedereen welkom. Neem voor informatie over het reizen persoonlijk contact op met Ida (09-29545832)
 
Data 24e NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap (P24) Inschrijven mogelijk
Blok 1: woensdag 15 maart om 15:00 uur tot en met zaterdag 18 maart 2023 om 13:00 uur
Blok 2: woensdag 19 april om 9:00*) uur tot en met zaterdag 22 april 2023 om 13:00 uur
Blok 3: woensdag 14 juni om 9:00*) uur tot en met zaterdag 17 juni 2023 om 13:00 uur
Blok 4: woensdag 20 september om 9:00*) uur tot en met zaterdag 23 september 2023 om 13:00 uur
*) Aankomst bij de blokken 2, 3 en 4 is op de avond van te voren. 
 
Data 23e NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap: opleiding gestart.
Blok 1: woensdag 8 juni om 15:00*) uur tot en met zaterdag 11 juni 2022 om 13:00 uur
Blok 2: woensdag 21 september om 9:00 *) uur tot en met zaterdag 24 september 2022 om 13:00 uur
Blok 3: woensdag 23 november om 9:00 *) uur tot en met zaterdag 26 november 2022 om 13:00 uur
Blok 4: woensdag 25 januari om 9:00 *) uur tot en met zaterdag 28 janauri 2023 om 13:00 uur
*) aankomst bij de blokken 2, 3 en 4 is de avond van te voren.
 
Data 22e NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap (P22) (VOL, en gestart)
Blok 1: woensdag 8 september om 15:00 uur *) tot en met zaterdag 11 september 2021 om 13:00 uur
Blok 2: woensdag 3 november om 9:00 uur*) tot en met zaterdag 6 november 2021 om 13:00 uur
Blok 3: woensdag 26 januari om 9:00 uur *) tot en met zaterdag 29 januari 2022 om 13:00 uur
Blok 4: woensdag 23 maart om 9:00 uur *) tot en met zaterdag 26 maart 2022 om 13:00 uur
*) de aankomst bij de blokken 2, 3 en 4 is de avond van te voren. 
 


 
 
Locatie voor NLP Practitioner
Milonga (waar we al sinds 2006 NLP Practitioner en Master opleidingen geven). 
Le Coq Banni, 02140 Jeantes, Frankrijk. Tel: 0033 323 988 559. Ongeveer drie uur rijden vanaf Breda. Neem voor informatie over het reizen en de mogelijkheden met de huidige maatregelen contact op met Ida Baas. Bij ons is iedereen welkom. 
Gastheer Fons van Lieshout doet er alles aan om je een gastvrije en veilige plek te bieden. De missie van Milonga is om mens en natuur weer dichter bij elkaar te brengen.
Milonga is gehuisvest in een twee verdiepingen tellend huis aan de rand van het bos in het gehucht Le Coq Banni in Noord Frankrijk, net over de Belgische grens. Het is een kleine 3 uur rijden vanuit Breda. Het landschap met zijn heuvels en dalen ligt in de uitlopers van de Ardennen, de Thiérache. Carpoolen is te regelen.

 


 

Overige officiële informatie over de NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap opleiding bij JBL trainingen. 


Leerdoelen

- versterken van persoonlijke groei;
- inzicht in eigen bewuste en onbewuste processen;
- in staat zijn om ongewenste gewoonten te doorbreken;
- loslaten van ervaringen uit het verleden om meer keuzemogelijkheden te ontwikkelen;
- ontwikkelen van opbouwende interne communicatie;
- het vermogen om doelen te stellen en te behalen;
- in contact zijn met innerlijke vermogens en hulpbronnen;
- versterken van een goed contact met andere mensen.

Toelatingseisen:
MBO/HBO denkniveau. 

Tijdsbeslag van de opleiding:

- Minimaal 135 contacturen verdeeld over 4 blokken incl. avonden.
- Looptijd van de opleiding varieert van 6 tot 8 maanden
- De benodigde uren voor zelfstudie, intervisie en oefenen wordt geschat op ongeveer 60 uur.

Materiaal:
Bij de opleiding is inbegrepen een syllabus waarin zowel de methodiek, technieken, processen en oefeningen beschreven staan.

Certificering
De NLP Practitioner opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke test en een praktijkopdracht. Tijdens de opleiding ontvang je begeleiding en feedback van de trainer(s) en de mentoren.
Voor het theoretische gedeelte is het nodig dat je 75% van de vragen juist hebt beantwoord.
Voor het praktijkgedeelte verwachten wij dat je in staat bent het model van de wereld van ander te respecteren en bereid bent jou eigen ontwikkeling aan te gaan en open staat voor feedback. Tijdens de praktijkoefeningen gedurende de gehele opleiding ontvang je feedback van trainer(s) en mentoren.
Om in aanmerking te komen voor het certificaat ben je 90% van de contacturen aanwezig geweest.
JBL trainingen is aangesloten bij de NVNLP en derhalve draagt het certificaat het keurmerk van de NVNLP.
Prijzen
Kosten voor de opleiding
Kosten voor de opleidingen met startdatum woensdag 15 maart 2023, inclusief syllabus:
€ 3175 exclusief nog bijkomende verblijfkosten.
Betalen in termijnen mogelijk, zie hieronder. 
Omdat de NLP opleidingen van JBL trainingen zijn geregistreerd bij het CRKBO is deze vrij van BTW.

Bijkomende kosten: Kosten van het verblijf in Milonga, Le Coq Banni, Noord-Frankrijk (ong. 3 uur rijden vanaf Breda):
2-persoonskamer (een kamer delen) € 249 per blok..
1-persoonskamer € 329 per blok. 
Dit is inclusief ontbijt, lunch, diner, drankjes bij het diner, koffie/thee, fruit en vruchtensappen, gebruik van alle faciliteiten. Je kunt kiezen voor betaling van de verblijfkosten in 1 x of betaling per blok. Dit kun je aangeven op het inschrijfformulier.
 
Betalingsmogelijkheden opleidingskosten
1. € 300 te voldoen bij inschrijving en € 2875 te voldoen uiterlijk tot 14 dagen vóór de start van de opleiding.
2. € 300 bij inschrijving en 7 termijnen van € 415 via een maandelijkse overboeking vanaf de eerste dag van de eerste maand van de start van de opleiding (je betaalt dan in totaal € 30 meer ivm administratiekosten voor termijnbetalingen).
3. Een andere betalingsregeling gewenst? Neem dan even contact met ons op voor afstemming.
Bij aanmelding ontvang je van ons een bevestiging en een factuur voor de opleidingskosten en de verblijfkosten.
 
 

Vragen over onze opleidingen en workshops? Neem dan contact met ons op:

06-29 54 58 32

ida@jblt.nl