AVG Privacyverklaring

JBL trainingen, onderdeel van The Leadership Factory, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens JBL trainingen:
Post- en kantooradres: ter Hunnepeplein 10, 7437 VL  Bathmen. Bezoekadres: Koningin Wilhelminalaan 20, 7415 KS  Deventer. Ida Baas is te bereiken op ida@jblt.nl en info@jblt.nl en telefonisch op 06-29545832.

Leidend principe
We gaan met jouw persoonsgegevens om zoals wij ook zouden willen dat er met onze persoonsgegevens om wordt gegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
JBL trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten in de vorm van deelname aan een opleiding of een workshop. De gegevens die je zelf aan ons verstrekt zijn de gegevens die je invult op het inschrijfformulier op de website. Je krijgt zelf een duplicaat van deze gegevens. Hierop staan (afhankelijk van de soort opleiding of workshop) de volgende standaard persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- adres
- telefoonnummer
- e-mailadres
- dieetwensen
- factuuradres indien afwijkend
- gekozen betaalwijze 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Er wordt geen inhoudelijk informatie die in opleidingen en/of workshops wordt gedeeld op papier vastgelegd. Het kan zijn dat je schriftelijk informatie met ons deelt of dat de trainer aantekeningen maakt tijdens individuele coachgesprekken tijdens de opleiding. Deze gegevens verwerken wij om de opleiding of workshop voor jou zo goed mogelijk en op maat te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden na het beĆ«indigen van de opleiding of workshop vernietigd of aan jou teruggegeven. De door jouw verstrekte informatie wordt nooit met derden gedeeld. Aan de eventuele accommodatie waar je tijdens de opleiding verblijft verstrekken wij alleen je naam, je eventuele dieetwensen en, indien van toepassing, je verzoek voor een een- of tweepersoonskamer. Dit is voor hen nodig om de dienstverlening naar jou op maat te kunnen uitvoeren. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens vanuit de volgende doelstellingen:
- om je optimaal te kunnen faciliteren in je opleiding of workshop
- om de bevestiging en factuur op de juiste manier te kunnen afhandelen en jou van alle informatie te voorzien
- om contact met je op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te voeren
- om eventuele dieetwensen door te kunnen geven aan de accommodatie
- om je een nieuwsbrief te kunnen verzenden
- om je te informeren over wijzigingen in ons aanbod
Ook verwerkt JBL trainingen persoonsgegevens die nodig zijn vanuit wettelijk kader, bijvoorbeeld de belastingdienst en de CRKBO. 

Geautomatiseerde besluitvorming
JBL trainingen neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die genomen zouden kunnen worden door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van JBL trainingen) tussen komt. JBL trainingen gebruikt hier geen computerprogramma's of -systemen voor. 

Bewaartermijn van gegevens
JBL trainingen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om jou in je opleiding te faciliteren. 

Bewaartermijn standaard persoonsgegevens:
- fiscale bewaartermijn: 7 jaar
Persoonsgegevens om online informatie te sturen of nieuwsbrieven te verzenden:
- zolang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
Gevoelige of bijzondere persoonsgegevens
- Na afloop van de opleiding of workshop worden eventuele notities die zijn gemaakt tijdens jouw individuele begeleiding vernietigd of aan jou teruggegeven. Een uitzondering wordt gemaakt indien je binnen redelijke termijn door gaat met een vervolgopleiding of wanneer de individuele begeleiding nog doorloopt na afronding van de opleiding of workshop. Indien ook dat is afgerond worden deze gegevens vernietigd. 

Delen van persoonsgegevens met derden
JBL trainingen verkoopt noch verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting. Alleen aan de accommodatie waar je tijdens de opleiding verblijft verstrekken wij informatie die voor hen nodig is om hun dienstverlening te kunnen doen: jouw naam, je eventuele dieetwensen en of je gebruik wenst te maken van een een- of tweepersoonskamer. Voor het maken van jouw certificaat verstrekken we aan een externe jouw naam en de datum van je certificering en de soort opleiding.

Cookies of vergelijkbare technieken
JBL trainingen gebruikt op de site www.jblt.nl geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JBL trainingen en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je binnen de termijn waarin wij jouw gegevens bewaren bij ons het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar we over beschikken aan jou te overhandigen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jblt.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende informatie zwart: je pasfoto, Machine Readable Zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), papoortnummer en Burgerservicenummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. 

JBL trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JBL trainingen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jblt.nl

AVG Privacy verklaring van JBL trainingen, onderdeel van The Leadership Factory

Agenda

NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

NLP Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

opleiding start op
19 april 2023
Milonga
NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

NLP Master Practitioner en Persoonlijk Leiderschap

start op
12 april 2023
Milonga
NLP Surplus

NLP Surplus

eenmalig 4 dagen voor practitioners en masters
Milonga
Familieopstellingen dagworkshop

Familieopstellingen dagworkshop

Werken met Familieopstellingen, organisatieopstellingen en Walking In Your Shoes
10 februari 2023
Deventer
Walking In Your Shoes Facilitator

Walking In Your Shoes Facilitator

Opleiding tot Facilitator van Walking In Your Shoes.
12 januari 2023
Deventer
Voor meer opleidingen klik hier